Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

I am looking for employees

Do you need to start new traffic and you do not have enough staff? Or do you need to add states in current traffic? Are you looking for permanent employees or just seasonal brigands? Continue here

I NEED EMPLOYEES

I am looking for job

Are you a student and you need a part time job?
Do not earn enough money at work and do you need a paycheck?
Looking for a stable job?

I NEED A JOB

Introduction

Jsme společnost, zabývající se trhem práce a obchodu s povolením ke zprostředkování zaměstnání Č.j.: UPCR-2018/702/5 podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a),b),c) zákona o zaměstnanosti.

Umíme Vám najít práci, nebo najít vhodné kandidáty na poptávané pozice do Vaší společnosti.

Zvládneme obsadit celý provoz od manipulačních dělníků, až po předáky. Ale i vedoucí pracovní pozice, dle Vašich požadavků.

Pomůžeme Vám sjednat obchod mimo EU.

 

 

We are a company dealing with the labor market and the trade with a permit for job mediation Ref .: UPCR-2018/702/5 according to the provisions of § 60, §1 of the Employment Act, for all types of work in all branches, in the form of employment mediation pursuant to §14, Para. a), b), c) of the Employment Act.

We can find you a job or find suitable candidates for your desired positions in your company.

We can handle the entire operation from the handling workers to the foremen. But also the leading position, according to your requirements.

We help you negotiate a deal outside of the EU.

Display more