Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

Hledáte práci?

Výhody práce přes agenturu:

  1. Najdeme práci přímo pro Vás
  2. Výplatní podmínky, dle domluvy. Týdně, nebo měsíčně
  3. Zajistíme Vám ubytování
  4. Domluvíte se s námi i na zálohách

 

Are you looking for a job?
Benefits of working through the agency:

1.We will find work right for you
2.Payment Terms, as agreed. Weekly or monthly
3.We will provide accommodation
4.You can talk to us about backups

 


If you do not like the assigned work, we can arrange for another job with us. By signing a contract with us, you become our employee, and if you communicate with us and follow the rules, we will be happy to help and pass on how we can.

 

 

Pokud Vám nebude vyhovovat přidělená práce, můžeme se s námi domluvit na jiné práci. Tím, že s námi podepíšete smlouvu, se stáváte naším zaměstnancem a pokud s námi komunikujete a dodržujete dané pravidla, rádi pomůžeme a vyhovíme, jak jen budeme umět.

Currently job offers

TEST TEST