Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

About us

Společnost OND Direct založil , Ing . Jean Claude Ondongo, který od roku 1996 podniká jako fyzická osoba zabývající se těmito činnostmi: Překlady a tlumočnictví, Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost.

V současné době je společnost OND Direct společností s ručení omezeným. Zúčastňuje jednání v oblasti různých služeb. Jsme subjekt specializovaný na propojení evropských podnikatelů s Afričany a naopak, pracujeme na propojení projektů mezi oběma kontinenty v oblasti průmyslu, ekologie, stavebnictví, zdravotnictví, vzdělávání atd.

Od roku 2011 spolupracujeme s klinikou Centre ISACARE I.V.F. V roce 2012, Ing. Jean-Claude Ondongo obdržel povolení v oblasti zprostředkování zaměstnání od Ministerstva práce a sociálních věcí.

OND Direct s.r.o. působí také v oblasti bydlení, spolupracuje s několika hotely, aparthotely a realitními kancelářemi v České republice. Dále se specializujeme na zprostředkování zaměstnanců do distribučních firem a logistických center, jako PPL, Intime, Zásilkovna apd.. Nabízíme brigády všem zájemcům o práci.

 

OND Direct founded, Ing. Jean Claude Ondongo, who since 1996 has been a natural person engaged in the following activities: Translations and interpreting, Business and service intermediation, Advisory and consultancy activities.

In present, OND Direct is a limited liability company. Participates in negotiations on various services. We are an entity specializing in linking European entrepreneurs with Africans, and on the contrary, we are working on linking projects between the two continents in the fields of industry, ecology, construction, health, education,

Since 2011, we have been cooperating with the clinic Center ISACARE I.V.F. In 2012, Ing. Jean-Claude Ondongo was granted a permit to mediate employment from the Ministry of Labor and Social Affairs.

OND Direct s.r.o. also works in the field of housing, cooperates with several hotels, aparthotels and real estate agencies in the Czech Republic. We also specialize in the intermediation of employees to distribution companies and logistics centers such as PPL, Intime, Zásilkovna etc. We offer part time job to all those interested in work.