Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

Hledáte zaměstnance ?

Výhody agenturního zaměstnávání:

  1. Veškerá mzdová agenda jde za námi
  2. Nestaráte se o dovolené, nemocenské a jiné ………
  3. Zadávání práce probíhá přes jednoho, česky mluvícího předáka

Určitě Vám budeme umět pomoci. Disponujeme vlastní databází uchazečů o zaměstnání a dokážeme do týdne poskytnout až 10 spolehlivých zaměstnanců.

 

Naše reference

Proč si vybrat právě nás?

 

Máme zkušenosti a proto Vám dokážeme poskytnout víc než jiné agentury.

V první fázi nám zavolejte nebo napište na e-mail uvedený v sekci kontakty a my Vás budeme nejpozději druhý den kontaktovat.

Dále si domluvíme schůzku, kde si promluvíme o tom, co by jste potřebovali a co bychom pro Vás mohli udělat mi. Prohlédneme si pracoviště a do jednoho týdne Vám pošleme náš konkrétní návrh s počty zaměstnanců, které Vám budeme umět poskytnout a s návhem ceny. 

Proces je to pro Vás velmi jednoduchý. Odpadnou Vám starosti s hledáním zaměstnancům, s vyplácením mezd a další starosti, které přináší přímé  zaměstnávání lidí.

 

 

Are you looking for employees?
Benefits of agency employment:

1. All wage agenda goes on behind us
2. You do not care about holidays, sickness and other .........
3. The assignment is done through one Czech-speaking person
We will certainly be able to help you. We have our own jobseekers database and we can provide up to 10 reliable employees within a week.

 

 

Why choose us?


We have experience and therefore we can provide you with more than other agencies.

In the first phase, call us or write to the e-mail mentioned in the contacts section and we will contact you the next day.

We will also arrange a meeting where we will talk about what you need and what we can do for you. We will review the workplace and within one week we will send you our specific proposal with the number of employees that we will be able to provide you with and the price of the job.

The process is very simple for you. You will lose worries about looking for employees, paying wages, and other worries that bring about direct employment of people.