Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

Hledáte práci?

Výhody práce přes agenturu:

 1. Najdeme práci přímo pro Vás
 2. Výplatní podmínky, dle domluvy. Týdně, nebo měsíčně
 3. Zajistíme Vám ubytování
 4. Domluvíte se s námi i na zálohách

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 1. Společnost OND Direct s.r.o, se sídlem U Elektry 203/8, Praha 9 - Hloubětín IČ: 05441901 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u soudu v Praze, oddíl C vložka 263716 (dále jen „SPRÁVCE“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) bude zpracovávat tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • číslo průkazu totožnosti
 • adresu trvalého pobytu v ČR
 • telefonní číslo

V případě pracovně právního vztahu (agentura práce je vašim přímým zaměstnavatelem) jsou vaše osobní údaje zpracovány z „právního důvodu“ dle GDPR. Vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, mzda apod. jsou vše údaje, které jsme povinni evidovat, zpracovávat a archivovat z důvodu, které nám ukládá některý ze zákonů (např. zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti atd.).

Veškeré tyto informace má Zaměstnavatel povinnost zpracovávat za účelem:

 • Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění).
 • Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe
 • Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu
 • Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen)
 • Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění
 • Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
 • Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):
 • pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele
 • pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte                                                                                                                                                       
 1. Vaše osobní údaje budou SPRÁVCEM zpracovány po dobu, kterou určují obecná pravidla pro zpracovávání osobních údajů.                                                                                                                         
 2. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

 1. Na pracovištích mohou být instalovány kamerové systémy za účelem sledování pohybu a neporušenosti zásilek                                                                                                                            
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:                    * Zpracovatel mezd – účetní, Uživatel našich služeb kde plníme zakázku dle smlouvy o poskytování služeb a to pro evidenci a kontrolu docházky.

 

 •  

Pokud Vám nebude vyhovovat přidělená práce, můžete se s námi domluvit na jiné práci. Tím, že s námi podepíšete smlouvu, se stáváte naším zaměstnancem a pokud s námi komunikujete a dodržujete dané pravidla, rádi pomůžeme a vyhovíme, jak jen budeme umět.

Aktuální pracovní nabídky

OND Direct s.r.o. Praha
HPP
OND Direct s.r.o. Praha
HPP
OND Direct s.r.o. Jažlovice - Říčany
OND Direct s.r.o. Uhříněves
OND Direct s.r.o. Praha - Malešice, U Vozovny 8
OND Direct s.r.o. Praha-Michle
OND Direct s.r.o. Mladoboleslavská ul.197 00
OND Direct s.r.o. Havířská ul. 1301, 330 23 Nýřany
OND Direct s.r.o. Pražská 70, 267 12 Loděnice
OND Direct s.r.o. Řecká 1107, 250 81 Nehvizdy
HPP
OND Direct s.r.o. Říčany - Jažlovice
OND Direct s.r.o. Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9