Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

Mezinárodní obchod

Jsme subjekt specializovaný na propojení evropských podnikatelů s Afičany a naopak. Pracujeme na propojení projektů mezi oběma kontinenty v oblasti průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jedná se ale i o vývoz a dovoz zboží a výrobků, nebo jakýkoliv druh obchodních a zprostřetkovatelských operací.

Náš závazek vůči obchodním partnerům není omezen jen na služby, které jim poskytujeme, vytváříme dlouhodobé vztahy a podílíme se na hledání nových obchodních příležitostí pro naše zákazníky na základě strategií, které umožňují minimalizovat náklady a dosáhnout tak větších zisků.